ویژه های خبری :
مصوبه مورخه 1401/07/24 شورای شهر تکاب

مصوبه مورخه 1401/07/24 شورای شهر تکاب

مصوبه مورخه 1401/07/19 شورای شهر تکاب

مصوبه مورخه 1401/07/19 شورای شهر تکاب

مصوبه مورخه 1401/07/17

مصوبه مورخه 1401/07/17

مصوبه1401/06/20 پیرامون لایحه های ارسالی شهرداری

مصوبه1401/06/20 پیرامون لایحه های ارسالی شهرداری

جدید ترین خبر هاRSS
مصوبه مورخه 1401/07/24 شورای شهر تکاب
20 اکتبر 2022
بدون دیدگاه

مصوبه مورخه 1401/07/24 شورای شهر تکاب

بند اول: درخواست آقای سید عطاء اله سیدی در جلسه مطرح ، با توجه به اینکه نامبرده دچار قطع نخاع و از کار افتاده شده، مقرر گردید جریمه کمیسیون ماده صد نامبرده از محل ماده 16 و17 به مبلغ سه میلیون تومان پرداخت گردد. بند دوم: لایحه شماره 2774/1401/ص-24/7/1401 شهرداری در خصوص بکار گیری خودرو […]

مصوبه مورخه 1401/07/19 شورای شهر تکاب
20 اکتبر 2022
بدون دیدگاه

مصوبه مورخه 1401/07/19 شورای شهر تکاب

بند اول: نامه شماره 2063/1401/ص-2/6/1401 در خصوص آقای مصطفی رسولی در جلسه شورا مطرح، با توجه به اینکه نامبرده زمینی در کوی گلستان روبروی سالن ورزشی کوثر داشته و با پرداخت عوارض متعلقه به شهرداری در سال 1388 پروانه ساخت اخذ نموده است اما از آنجائیکه زمین مزبور در سال 1394 با استعلام از منابع […]

مصوبه مورخه 1401/07/17
20 اکتبر 2022
بدون دیدگاه

مصوبه مورخه 1401/07/17

بند اول: لایحه شماره 2570/1401/ص-10/07/1401 شهرداری در خصوص تفکیک زمین بمتراژ شش هزار متر مربع قدرالسهم شهرداری از تفکیکی اندیشه سازان واقع در جاده شاهیندژروبروی جایگاه ایمانی در جلسه مطرح مقرر گردید، فلذا شهرداری موظف است در راستای طرح تفصیلی و رعایت ماده 101 قانون تفکیک ،رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی،اخذ استعلامات لازم، نداشتن مشکل […]

مصوبه1401/06/20 پیرامون لایحه های ارسالی شهرداری
24 سپتامبر 2022
بدون دیدگاه

مصوبه1401/06/20 پیرامون لایحه های ارسالی شهرداری

بند اول: لایحه شماره 2276/1401/ص-14/06/1401 شهرداری مبنی بر تمدید اجاره دوباب مغازه شهرداری واقع در میدان تره بار، به اتفاق نظر مقرر گردید در راستای بند 8 و14 و20 و23 قانون شوراها وبند 9 ماده 55 قانون شهرداری ورعایت ضوابط و مقررات ، صرفه و صلاح شهرداری ، رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در […]

مصوبه 1401/06/15 پیرامون بررسی لایحه های شهرداری
24 سپتامبر 2022
بدون دیدگاه

مصوبه 1401/06/15 پیرامون بررسی لایحه های شهرداری

بند اول: لایحه شماره 2271/1401/ص-14/06/1401 در خصوص مجوز عقد قرارداد با وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر طرح  دعوا علیه کسانی که در این موضوع نقش داشتند و بدون اخذ مجوز های قانونی(من جمله عدم رعایت قانون مزایده- نداشتن مصوبه شورا) نسبت به واگذاری یک قطعه زمین از اموال شهرداری به کارشناس آقای بیژن انصاری […]

مصوبه مورخه 1401/06/06 شورای شهر پیرامون بررسی نامه هاو پرونده های واصله
24 سپتامبر 2022
بدون دیدگاه

مصوبه مورخه 1401/06/06 شورای شهر پیرامون بررسی نامه هاو پرونده های واصله

بند اول: نامه شماره 2064/1401/ص-02/06/1401 شهرداری مبنی بر توافق با آقای عطاءاله عمرانی برابر صورتجلسه4034/1400/ص-30/11/1400 با موضوع واگذاری زمین به مساحت 76/69 متر مربع واقع  در شریف آباد انتهای خیابان 20 متری هواشناسی در جلسه شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر میان اعضای شورا شهردار وکارشناسان شهرداری و در نظر گرفتن جمیع […]

مصوبه مورخه 1401/06/02 پیرامون سند مالکین قطعات تفکیکی فرهنگیان
24 سپتامبر 2022
بدون دیدگاه

مصوبه مورخه 1401/06/02 پیرامون سند مالکین قطعات تفکیکی فرهنگیان

بند اول: لایحه شماره 1615/1401/ص-28/04/1401 شهرداری در خصوص سند مالکین قطعات تفکیکی فرهنگیان، در جلسه بررسی ،مشروط به رعایت موارد ذیل در زمین مزبور: *رعایت طرح تفصیلی *رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی*اخذ استعلامات لازم*اخذ حق و حقوق شهرداری برابر ماده 101 و سایر عوارضات متعلقه *نداشتن مشکل مالکیت ساکنین آن منطقه*نداشتن پرونده های قضائی و […]

مصوبه مورخه 1401/05/30 شورای شهر تکاب(گزارش حسابرس منتخب)
24 سپتامبر 2022
بدون دیدگاه

مصوبه مورخه 1401/05/30 شورای شهر تکاب(گزارش حسابرس منتخب)

بند اول: نامه شماره 1832/1401/ص-13/05/1401 شهرداری منضم گزارش حسابرسی سال1399 در جلسه مطرح ،با توجه به توضیحات آقای خالد احمدی نماینده موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ممیز در خصوص گزارش حسابرسی منتهی به سال 1399 ، اعلام داشتند که موسسه ممیز نتوانسته شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای اظهار نظر را کسب کند ودر نتیجه اظهار […]

مصوبه مورخه 1401/05/25 شورای شهر تکاب
24 سپتامبر 2022
بدون دیدگاه

مصوبه مورخه 1401/05/25 شورای شهر تکاب

بند اول: نامه شماره 9/1401-15/05/1401 هیأت بوکس شهرستان تکاب مبنی بر مساعدت مالی به هیأت مزبور در جلسه مطرح، به اتفاق نظر در صورت تحقق بودجه 1401 شهرداری و وجود اعتبار از محل ماده16 و17 با پرداخت مبلغ دومیلیون تومان پس از تأیید کمیته محترم انطباق موافقت میگردد. بند دوم:لایحه شماره 1870/1401/ص-19/05/1401 شهرداری مبنی بر […]

Pretty Captions meant for Anniversaries
18 آگوست 2022
بدون دیدگاه

Pretty Captions meant for Anniversaries

Captions just for Anniversaries When you are celebrating a unique milestone with all your partner, you intend to make that as fun as possible. You will most probably want to talk about a special picture or video on Instagram and then use a cute caption. The wedding anniversary of when you first fulfilled and english […]