مصوبه1401/06/20 پیرامون لایحه های ارسالی شهرداری

دسته: مصوبات
بدون دیدگاه
شنبه - 24 سپتامبر 2022

بند اول: لایحه شماره 2276/1401/ص-14/06/1401 شهرداری مبنی بر تمدید اجاره دوباب مغازه شهرداری واقع در میدان تره بار، به اتفاق نظر مقرر گردید در راستای بند 8 و14 و20 و23 قانون شوراها وبند 9 ماده 55 قانون شهرداری ورعایت ضوابط و مقررات ، صرفه و صلاح شهرداری ، رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات ،رعایت ضوابط مزایده نسبت به نشر آگهی مزایده با اجاره یکساله اقدام ، و برابر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی کسانی که عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی موجب تضییع حق و حقوق شهرداری و خسارتی به شهرداری وارد نموده اند ، مسئول بوده، به تخلفات اداری معرفی شوند.

بند دوم: نامه شماره 2309/1401/ص-17/06/1401 شهرداری در خصوص اخذ وام از سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور در جلسه مطرح، به اتفاق نظر اعضای شورا با شرایط پیشنهادی من جمله نرخ ترجیحی 8% ، بازپرداخت 60 ماهه و اعمال تنفس 6 ماهه و استفاده آن برای خرید ماشین‌الات عمرانی و خدماتی موافقت میگردد.

بند سوم: نامه شماره 2204/1401/ص-8/06/1401 شهرداری در خصوص ملک ورثه محترم اخلاقی واقع در کمربندی در جلسه مطرح ، از آنجائیکه در جریان احداث کمربندی ولایت و در قبال بازگشایی در ملک مزبور با توجه به توافقات سنوات گذشته  مشروط به رعایت موارد ذیل موافقت میگردد.

1-  شهرداری ملزم به رعایت موارد طرح تفصیلی میباشد.

2-احراز مالکیت و ارائه اسناد مالکیت رسمی زمین مزبور توسط مالک.

3-در خصوص زمین مزبور جبران خسارتی در سنوات گذشته انجام نشده باشد و شهرداری با علم بر اینکه هیچ جبران خسارتی در گذشته انجام نشده نسبت به جبران خسارت اقدام نماید.

4-نقشه هوایی از سازمان نقشه برداری مبنی بر حدود اربعه زمین مزبورو تطابق آن با سند مالکیت نامبرده.

5-سهم شهرداری از بابت حق تفکیک بر اساس ماده 101 اخذ شده باشد.

6-استعلامات قانونی انجام شده باشد.

7-سهم معابر وشوارع مشخص شده باشد.

8-اخذ تعهد مبنی بر اینکه مالک در حال وآینده هیچ گونه ادعایی نداشته باشد.

ضمناً با توجه به اینکه  برابر ماده 55 قانون شهرداریها موضوع مزبور از وظایف ذاتی شهرداری می باشد وصورتجلسه توافق توسط شهردار و دوایر مربوطه تنظیم گردیده لذادر صورت کشف هر گونه فساد یا تخلف در حال و آینده عوامل شهرداری پاسخگو بوده و شورا هیچگونه مسئولیتی در این امرنخواهد داشت.


نوشته شده توسط:takabshora - 39 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 206
برچسب ها:
دیدگاه ها