نویسنده: takabshoraRSS
تعرفه 1401 شهرداری تکاب به تصویب رسید
17 جولای 2022
بدون دیدگاه

تعرفه 1401 شهرداری تکاب به تصویب رسید

یکی از مهمترین موضوعاتی که زیربنای بودجه و درآمد شهرداری ها بوده، دفترچه تعرفه عوارض پیشنهادی سالیانه شهرداریهاست که توسط  شورای اسلامی شهر مصوب می شود ؛ بنابراین اهمیت موضوع با توجه به تصمیم گیری برای یکسال مالی شهرداری، مشهود است. از آنجائیکه موضوع عوارض و بهای خدمات از مهمترین وظایفی است که پرداختن صحیح، […]

An overview of the Sugardaddy Sugar Baby Relationship
3 جولای 2022
بدون دیدگاه

An overview of the Sugardaddy Sugar Baby Relationship

The sugardaddy sugar baby relationship is a mutually beneficial, frequently long-term, financial layout between a sugar daddy (an older guy with wealth) and a sweets baby (a younger woman). This design permits college students to make it through school whilst providing the cash they need to spend their education loan debts. There are a variety […]

The essentials of the Sugardaddy Sugar Baby Relationship
21 ژوئن 2022
بدون دیدگاه

The essentials of the Sugardaddy Sugar Baby Relationship

The sugar daddy sugar baby relationship is a mutually beneficial, typically long-term, financial blend between a sugar daddy (an older gentleman with wealth) and a sugar baby (a younger woman). This plan permits college students to make it through school even though providing the bucks they need to spend their education loan debts. There are […]

Seeing in Different Countries
20 ژوئن 2022
بدون دیدگاه

Seeing in Different Countries

Dating in several countries can be quite a great way in order to meet new people and expand the social network. It may be also a smart way to explore new cultures to see what’s unique about them. As the world turns into smaller and individuals are more tolerant, dating in various countries is definitely […]

The basic principles of the Sugar Daddy Sugar Baby Relationship
8 ژوئن 2022
بدون دیدگاه

The basic principles of the Sugar Daddy Sugar Baby Relationship

The sugardaddy sugar baby relationship is a mutually beneficial, typically long-term, financial design between a sugar daddy (an older man with wealth) and a sweets baby (a younger woman). This option enables college students to get through school although providing the funds they need to pay for their student loan debts. There are a variety […]

Just how Many Days Before Romance Is Recognized
16 می 2022
بدون دیدگاه

Just how Many Days Before Romance Is Recognized

When you start seeing someone, it can be perplexing to know just how many dates you need to embark on before the romance is officially official. There isn’t a set quantity that is best for everyone, but it is important to understand the regular timelines for relationships https://mail-order-brides.co.uk/slavic/polish-brides/beauties/ so you can make an informed decision […]

Should I Get Married?
16 می 2022
بدون دیدگاه

Should I Get Married?

Marriage has become more and more important in our society. But , a large number of people still wonder if they should get married. They often ask this query because they have heard that marriage can be tough and attempting to leads to divorce. The answer to this question depends upon your situation, and you […]

بودجه 1401 شورای اسلامی شهر بتصویب رسید
14 مارس 2022
بدون دیدگاه

بودجه 1401 شورای اسلامی شهر بتصویب رسید

در راستای بند (ج) بخشنامه بودجه سال1401 سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور ، جلسه پیرامون بودجه سال 1401 شورای اسلامی شهر تکاب،  در محل سالن اجلاس شورای اسلامی شهر برگزار گردید. در خصوص بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه های اجرایی (بخشنامه شماره 34650مورخ 19/08/1400) » ضوابط مالی ، ماده 16 قانون بودجه شهرداری تکاب ، […]

تخفیف عوارض نوسازی
14 مارس 2022
بدون دیدگاه

تخفیف عوارض نوسازی

نامه شماره 3665/1400/ص-28/10/1400 شهرداری مبنی بر تخفیف عوارضات شهری (نوسازی) در جلسه مورد بررسی قرار گرفت ، مقرر گردید به مناسبت دهه مبارک فجر ، مؤدیانی که عوارض نوسازی سال 1400 و سنوات قبل را تا پایان اسفند امسال پرداخت نمایند، شهرداری نسبت به تخفیف عوارضات آنها تا بیست درصد اقدام نماید.